Känslorna är våra vägvisare. Vår barometer.
De visar hur vi mår, därmed hur vi tänker, vilka trosföreställningar vi har om oss själva och därmed livet.

Tidigt i livet utvecklar vi grundläggande övertygelser,
– primära föreställningar om oss själva, andra och världen.
De kan vara positiva eller negativa, livsbejakande eller livsförnekande.
De grundläggande övertygelserna uppstår ofta ur barndomens upplevelser.
När vi om och om igen fått höra till exempel att vi inte förtjänar det ena eller det andra kanske vi börjar tro att vi verkligen inte är värda att få saker och ting. Men eftersom sådana föreställningar ofta är undermedvetna är det inte ovanligt att de tar sig oväntade uttryck i vårt liv.
Den omedvetna övertygelsen att du inte är värd saker och ting kan komma till uttryck som ett helt liv där du saknar något – i relationer, ekonomiskt, yrkesmässigt eller till och med i själva din livskraft. I dag finns det en ständigt växande bevis från forskare i frontlinjen som visar att de oupplösta negativa känslor som döljer sig bakom kronisk smärta - våra föreställningar – som har kraften att ge upphov till fysiska problem som vi kallar hjärt-kärlsjukdomar: spänningar, inflammationer, högt blodtryck, magbesvär, huvudvärk osv.
Oförmågan att läka och förlåta gammal ilska och besvikelse kan påverka oss. Utdragen rädsla, frustration, ångest, besvikelse, oro, stress – negativa känslor som påverkar oss negativt. När sådana känslor dyker upp i livet visar de, likt personliga barometrar, att vi har upplevt något som behöver uppmärksamhet och läkning. Problemen uppstår när vi struntar i signalerna, och de övertygelser som gett upphov till reaktionerna, och när det hela tillåts pågå i månader eller år utan att lösas upp. I en EQ-process går man igenom olika känslor som vi har lagrat inom oss, och bokstavligen ”skalar av” lager på lager, tills ett minne eller mönster av ett visst beteende uppenbaras.
Dessa minnen är oftast undermedvetna, men även medvetna sådana. De lagras i våra celler. Våra celler har minnen. De har förmågan att kommunicera med varandra. Genom EQ-terapi får man möjlighet att läkas på cellnivå, förlåta gammal ilska, sorg, besvikelse och därmed bli friare och lättare till sinnes. I dag är det bevisat att det är först hjärtat som tar emot signaler utifrån och skickar vidare till hjärnan som i sin tur skickar till kroppen. Inte tvärtom. Hjärta – hjärna – kropp
I hjärtat bor känslorna.
I känslan finner du sanningen.
Din sanning.

“Din uppgift är att upptäcka din värld och sedan, av hela ditt hjärta, överlämna dig till den.”Buddha