The Reconnection

The Reconnection är en unik process som endast görs en gång i livet!

The Reconnection är till för dig som är redo för en djupgående, livstransformerande förändring. Det kan också vara att du önskar uppnå/få en klarare och tydligare bild av din livsväg/livsuppgift eller helt enkelt en större förståelse för livet i sig. Du förs helt enkelt närmre den du verkligen är och din kontakt med källan/Universum.

The Reconnection®
”The Reconnection är den process som återupprättar förbindelsen mellan kroppens Meridianer och nätverket av kraftlinjer på och runt vår planet.

Ursprungligen var meridianlinjerna, ibland kallade akupunkturlinjerna, på våra kroppar kopplade till rutnätet som omsluter jorden och korsar varann på kraftplatser som Machu Pichu och Sedona. Dessa rutnät var designade att fortsätta ut och koppla ihop oss med ett ofantligt mycket större rutnät, som knyter samman oss med hela universum.

Våra kroppar innehåller egna uppsättningar av energilinjer och punkter och, även om de bara är rester av vad de en gång var, fortsätter dessa linjer att tjäna som vår förbindelselänk till universum: en kanal som underlättar vår kommunikation av energi, ljus och information mellan stort och litet, makrokosmos och mikrokosmos, universum och mänskligheten. Över tid blev vi frånkopplade från dessa linjer.

The Reconnection bringar in ”nya” axiatonala linjer sammanlänkar oss på en mer kraftfull och utvecklande nivå som möjliggör för oss att standardisera unika vibrationsnivåer och frekvenser för healing och slutligen för vår evolution. Dessa axiatonala linjer är en del av ett tidslöst nätverk av intelligens, ett parallellt – dimensionellt cirkulationssystem som drar grundläggande energi till förnyelsefunktionerna i den mänskliga kroppen.

The Reconnection bringar in och aktiverar dessa nya linjer, och möjliggör utbytet av energi, ljus och information, återkopplingen av DNA-kedjor och återintegrationen av ´strängar´. Citat från den officiella broschyren för utövare Från The Reconnection ”Getting the word out”

Har du frågor eller vill boka din The Reconnection:
Daniela Vorosciuc: 0734-34 47 74

The Reconnection® utförs alltid ”på plats” under två sessioner vanligtvis under två på varandra följande dagar.(24-72 timmar emellan) utförs endast 1 gång i livet.

Pris: The Reconnection® kostar alltid totalt 333 euro i hela Europa, oavsett utövare
Om du vill betala med svenska kronor gäller dagskurs.(333 euro * Svensk köpkurs) Valutakurser

 

Varmt Välkommen!