Detta är något nytt…
Detta är annorlunda…
Detta är verkligt.

Reconnective Healing är en ny uppsättning healing frekvenser, dess faktiska existens har visat sig tydligt både i praktiken och i laboratorier.

Reconnective Healing är en form av healing som återkopplar oss till Universums fullkomlighet medan den återkopplar oss till vår egen varelsens fullkomlighet och den vi verkligen är.

Healing innebär att återgå till ett balanserat tillstånd. Varje åkomma är en kombination av det fysiska, mentala, andliga och emotionella.

Reconnective Healing “behandlar” inte något specifikt. Om du i dess närvaro tillåter dig själv att återgå till ett tillstånd av balans, som så många gör, då gör du helt enkelt det.
Du bara gör det.

“Studier har visat att när man jobbar med Reconnective Healing frigörs ett överskott av energi. Om det vore andra energimetoder i stället för Reconnective Healing och man eftersträvade samma effekt, skulle det krävas en temperatur på över 300 grader i rummet. Men det händer ju inte. Det här är något nytt och annorlunda. Kraftfullare än alla andra Healing tekniker.”  Eric Pearl, grundare av Reconnective Healing

1 session, 1h – 1.000 kr

3 sessioner – 2.500kr

Reconnective Healing samt Coaching, 1h 30min. - 1.500 kr. Finns det något som du vill komma underfund med, som tynger dig, som du undrar över, Just Nu, där du befinner Dig i Ditt liv. Eller överhuvudtaget. Jag kan bidra med att erbjuda Dig en större tydlighet om vad som skulle kunna underlätta din vardag, redskap som enklare kan ge dig mer förståelse över Ditt liv & därmed skänka dig mer SinnesRo, Välmående.

 

 

Läs mer på www.thereconnection.com